KrisKom Logo

Velkommen til krisekonferanse i mai

21. mai arrangerer Apeland og Brataas Kommunikasjon konferansen Kriskom 2015.

Innsikt i nasjonal og internasjonal krisehåndtering, vil gi deg et bedre grunnlag for å håndtere kriser.

Hvert dag rammes virksomheter av store eller små hendelser som kan bli eller er kriser. Håndteringen av krisene er avgjørende for hvordan virksomheten påvirkes fremover. Vet du hvordan din virksomhet skal håndtere en krise – eller frykter du at dere skal oppleve en?

Faglig styrke

KrisKom 2015 vil gi deg et bedre grunnlag for å håndtere kriser. Nasjonale og internasjonale foredragsholdere vil dele sine erfaringer og viktigste læringspoeng, samt gi innsikt i ulike faser – fra kriseplanlegging til etterarbeid. Konferansen kombinerer spennende faglig oppdatering med rom for mingling med 80 likesinnede deltakere.

Spennende program

KrisKom 2015 finner sted på Grand Hotel i Oslo torsdag 21. mai fra kl. 08.30 til kl. 16.00. Programmet er fortsatt under utvikling, men inkluderer blant andre:

  • Melanie Irons, initiativtakeren til Facebook-siden ”Tassie Fires – We can help” under storbrannen i Tasmania i 2013.
  • Lindsay Crudele, Bostons leder for sosiale medier da Boston maraton ble rammet av et bombeangrep i 2013.
  • Torild Uribarri, leder for kommunikasjon i Telenor Norge.
  • Kjersti Helland, beredskapsrådgiver for Sjømannskirken.

Mer informasjon og påmelding på Kriskom.no .