Peggy Brønn

– Vern om omdømmet!

– Omdømme er ikke et buzzord, men en verdifull ressurs man må ta vare på, sa professor Peggy Brønn ved Handelshøyskolen BI i på Omdømmedagen.

Den erfarne professoren er bekymret for det som kan synes som et skifte i media- og kommunikasjonsbransjen, hvor betydningen av virksomheters omdømme nedvurderes.
– Diskusjonen har også tatt opp kommunikasjonsavdelingens rolle i virksomheten med hensyn til omdømme. Men noe av problemet skyldes at organisasjoner altfor sjelden tar en ordentlig diskusjon om hva omdømme virkelig er, hvem som er ansvarlig for det og hvor stor del av organisasjonen det skal gjennomsyre, poengterer Peggy Brønn.

Intern oppslutning viktig

– Jeg ønsker å bevisstgjøre folk på at omdømme ikke er et begrep man kan gjøre narr av eller fleipe med i media. Det er en viktig ressurs for organisasjonen, noe man må verne om og arbeide med kontinuerlig, sier hun – før hun gir noen gode råd.

Slik arbeider du med virksomhetens omdømme:

  1. Omdømme må bli sett som viktig i virksomhetens strategi.
  2. Samtlige i organisasjonen må føle personlig ansvar for virksomhetens omdømme.
  3. Det må være oppslutning internt i organisasjonen og en støttende intern kultur.