Apelands miljøpolicy

Apeland har som mål at vi i all vår virksomhet og aktivitet skal ta hensyn til miljøet og støtte opp under FNs bærekraftsmål.

Vi er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden og vår miljøpolicy bygger på tre pilarer:

Bevare natur og miljø

Vi skal utføre tjenestene våre på måter som ikke skader naturen, og belaster miljø og klima minst mulig. Før vi sier ja til nye oppdrag skal vi vurdere i hvilken grad oppdraget bidrar til skader på natur og miljø, og eventuelt forsøke å begrense påvirkningen, eller avvise oppdraget.

Følge lover og regler

Vi skal holde oss oppdatert på gjeldene lover og regler for miljø og bærekraft, og følge disse. Vi skal være oppmerksomme på hvordan kunder og samarbeidspartnere forholder seg til lover og regler og påpeke avvik der vi er i posisjon til det, slik at de kan forbedre seg.

Kontinuerlig forbedre styringssystemet

Hensyn til miljø og bærekraft er en viktig del av vårt styringssystem. Med bakgrunn i hvilke tjenester vi til enhver tid tilbyr, og gjeldene lover og regler, skal vi kontinuerlig tilpasse og forbedre vårt styringssystem.

Apeland er miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.