Apelands kvalitetspolicy

Apelands mål er at alle våre kunder skal være fornøyde, alltid. Vi er kvalitetssertifisert etter ISO 9001-standarden.

Kvaliteten bygger på tre pilarer:

Førsteklasses prosesser

Vi skal levere høy kvalitet i alle deler av vårt arbeid, fra første kontakt til endelig leveranse og fakturering. Vi skal ha gjennomprøvde prosesser, metoder og infrastruktur som gir solide resultater effektivt.

Førsteklasses lag

Apeland har svært erfarne rådgivere, og investerer mye i kompetansebygging. Alle ansatte føler ansvar for kvaliteten, og får utvikle seg innen sine fagområder. Vi har det gøy på jobb, og har lavt sykefravær.

Førsteklasses kunderelasjoner

Vi arbeider for god dialog og åpenhet i relasjonen til våre kunder. Vi er lydhøre for tilbakemeldinger og bruker dem aktivt i vårt kvalitetsarbeid. Slik vil vi hele tiden øke kvaliteten på våre leveranser.

Vi måler vår kvalitet jevnlig gjennom kundeundersøkelser og andre undersøkelser, samt årlig kvalitetsrevisjon fra eksterne kvalitetsrevisorer.

Er du en fornøyd kunde? Si det til andre! Hvis ikke, si det til oss!

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.