Fag 17.04.2015

Arkitekt eller vaktmester?

– Mange kommunikasjonsfolk klager over at de ikke blir anerkjent som strateger av toppleder og styre. Jeg tror det kan ha en sammenheng med manglende rollebevissthet. Les Ole Christian Apelands innlegg fra PRprat.no.

En av de smarteste kvinnene jeg kjenner, er også veldig snill og servicevillig. En gang hun nettopp hadde begynt i ny jobb, ble resepsjonisten syk, og det var spørsmål om noen andre kunne steppe inn litt i resepsjonen. Min snille venninne sa seg villig, og det førte til at hun ofte senere ble brukt som resepsjonsvikar.

Da hun noe tid senere sluttet, ble hennes tunge kommunikasjonskompetanse og utdanning fra et av verdens beste universiteter trukket frem i en tale. Dette skapte undring blant kolleger som ikke jobbet så tett med henne. ”– Oj, kan du det? Vi trodde du drev med resepsjon og sånn!”.

Hvilken rolle tar du?


Historien illustrerer at omgivelsene fort tillegger deg en rolle, basert på det de ser og opplever. Kolleger og ledere dømmer deg ikke først og fremst ut fra din CV, men ut fra hvordan du kler deg, hvordan du snakker, og hva slags oppgaver de ser at du gjør. Vi spiller alle ulike roller i ulike situasjoner, og det er viktig å være bevisst på hvem man ønsker å være.

Folk putter deg raskt i bås, og oppfatninger blir til virkelighet. Dessuten er det vanskelig å ha troverdighet som ekspert på for mange roller. Vi vil være skeptiske til en arkitekt som ikke bare tegner huset, men også tar rollen som rørlegger. Tilsvarende er nok ikke rørleggeren vårt første valg når vi vil ha visjonære og kompetente tanker om drømmehuset.

Er du arkitekt eller vaktmester?


Jeg møter ofte kommunikasjonsfolk som ikke føler de blir anerkjent som strateger og rådgivere for toppleder og styre. De blir satt til å kommunisere beslutningene heller enn å legge premissene for dem. Samtidig ser jeg, blant annet i Kommunikasjonsforeningens LinkedIn-gruppe, kommunikatører som er veldig opptatt av praktisk småplukk. ”Er det noen som kan anbefale et videoredigeringsprogram? Kjenner noen et gratis program for markedsundersøkelser?”

En rekke slike spørsmål gir meg et inntrykk av en medlemsmasse full av kommunikasjonssnekkere og kommunikasjonsvaktmestre, som løper rundt og fikser småting. Nylig så jeg også en kommunikasjonsdirektør ta rollen som fotograf på et arrangement. Alt dette praktiske arbeidet står for meg i kontrast til ønsket om å være en strategisk ressurs for ledelsen.

Du må velge din rolle


La meg gjør det helt klart: Jeg har den største respekt for godt faglig håndverk, som foto, design, videoredigering og analyse. Det er derfor jeg har ansatt en rekke flinke folk på disse områdene. Men dette er andre fagområder, og ikke minst andre roller, enn å være strateger og rådgivere.

Tar du alle roller, vil du neppe anerkjennes fullt ut i noen av dem. Du får heller ikke utviklet din egen kompetanse godt nok, og det blir vanskeligere få tilført ressurser til å kjøpe tjenester fra proffe aktører hvis du hele tiden viser at du og kollegene kan fuske litt i fagene selv.

Din arbeidsgiver trenger trolig både gode strateger og gode håndverkere, men mitt råd er at du må velge hva du vil være. Klag ikke på at du blir sett på som en operativ ”fikser” hvis du stadig blir sett med kamera. Styret baserer ikke viktige beslutninger på innspill fra husfotografen.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Sett deg på listen.