Omdømmedagen 20.03.2024

Dagligvareaktørene faller i omdømmemålingen Traction

Omdømmet til de fleste dagligvareaktørene faller i den store omdømmemålingen Traction Norge 2024. Målingen viser at det er stort spenn, fra Obs som har et godt omdømme, til bunnplasseringer for NorgesGruppen og Bunnpris.

Traction Norge er en årlig omdømmemåling som gjennomføres av Apeland.
– Dagligvarebransjen er godt representert på årets måling, som viser fall for mange av kjedene, og det er et spenn i omdømmet til de mest kjente leverandørene, sier administrerende direktør Ole Christian Apeland.

Rema opp, Spar inn
Obs får en omdømmescore på 78, som betyr godt omdømme, mens NorgesGruppen får en score på 52 poeng og Bunnpris 56. Begge ligger dermed lavt i kategorien middels godt omdømme.
– De to dagligvareselskapene som gjør det bedre i år enn i fjor, er Rema, som går opp ett poeng, og Spar, som får en score på 66 og dermed har godt omdømme for første gang, sier Apeland.

Emosjonell score
Selskapene som vurderes i Traction Norge-målingen er nominert av befolkningen. Listen som presenteres viser omdømmescoren, som er utledet av den emosjonelle vurderingen av selskapet. Virksomhetene er deretter målt på flere dimensjoner, som kvalitet, ledelse, etikk, klima, innovasjon og verdi for pengene.

Meny faller, Orkla sliter
Omdømmescoren til Meny går ned med fire poeng i årets måling, til 74 poeng. Dermed blir de passert av Kiwi, som på årets måling får en score på 75. Begge ligger i kategorien godt omdømme. Orkla blir vurdert å ha et middels godt omdømme, med en score på 63.

– Meny rammes av at folk mener kjeden i mindre grad enn i 2023 gir dem god verdi for pengene, men omdømmet er fortsatt godt.
– Det er bemerkelsesverdig at Orkla bare har et middels godt omdømme, og at NorgesGruppen ligger nær bunnen av listen. Dette er store og viktige bedrifter som bør ha ambisjoner om å ha godt omdømme i befolkningen. Jeg tenker at begge har et uforløst potensial, sier administrerende direktør Ole Christian Apeland i Apeland.

Høyeste score som er målt
Vipps er på toppen av årets liste, med en omdømmescore på 92, på en skala fra 0 til 100. Det er den høyeste omdømmescoren som noe selskap har fått i den årlige målingen.
– Scoren viser at folk stoler på, liker og er imponert over Vipps. Finn.no, Vinmonopolet, Tine, og Vipps er de fire selskapene som har svært godt omdømme i befolkningen nå, sier Ole Christian Apeland.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.