Fag 01.12.2012

Godt språk: Kan du komma?

Alle vet at det bør plasseres litt her og der. Men hvor og hvordan? Komma er det lille tegnet som ofte plasseres etter magefølelsen, men som kan velte innholdet i setningene dine.

På skolen lærte mange av oss følgende setninger:

  • Heng ham, ikke vent til jeg kommer!
  • Heng ham ikke, vent til jeg kommer!

Setningene er eksempler på betydningen av tegnsetting. Heldigvis er det sjelden at et feilplassert komma får betydning for liv og død. Men et manglende eller feilplassert komma kan endre en setning totalt, og forandre betydningen av det du vil formidle. Rettskrivningsslurv bidrar dessuten til at teksten og forfatterens troverdighet synker.

Kommareglene er ikke så vanskelige som mange av oss tror. Her har du 9 enkle regler:

1. Komma mellom setninger som er bundet sammen med og, eller, for og men

Han er ikke rik, men fattig.
Bonden sår kornet om våren, og han slår det om høsten.
Vil du ha den blå kjolen, eller vil du ha den røde?

2. Komma etter leddsetning som står først i en helsetning

Hvis du vil bli med på tur, må du bestemme deg i dag.
Når det begynner å snø, blir det ofte kaos på veiene.

3. Komma etter innskutt leddsetning

Da huset brant, ble de alle hjemløse.
Mannen som falt ned stigen, brakk begge beina.

4. Komma foran innskutt leddsetning som ikke er nødvendig i helsetning

Legen, som bodde i Tønsberg, var usedvanlig dyktig.
De to utlendingene, som hadde røde anorakker, tok mange bilder av Rådhuset.

5. Komma foran og etter forklarende tillegg

Zimbabwe, tidligere kalt Rhodesia, er en republikk i det sørlige Afrika.
Hovedstaden i Norge, Oslo, het før Kristiania.

6. Komma foran og etter tiltaleord, svarord og utropsord

Turid, kan du komme hitover?
Slutt med det der, din idiot!
Nei, det der forstår jeg ikke.
Hei sann, den satt!

7. Komma mellom ledd i oppregning, dersom det ikke står noen konjunksjon

Konjunksjoner: og, eller, for, men, så
Erik, Turid, Else og Kari
Det skal ikke være komma før «og» eller «samt», når dette står foran det siste leddet i en oppramsing.

8. Komma foran anførende setninger

(sa hun, mente han, ifølge presten, påsto Hanne osv.)
– God jul og godt nytt år, sa direktøren.
I morgen skal det bli solskinn, ifølge meteorologen.
Fisk er bedre enn kjøtt, mente fiskehandleren.

9. Komma ved desimaltegn (ikke punktum!)

16,8 kilo
12,3 sekunder

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Sett deg på listen.