Fag 05.03.2018

Hva er en algoritme?

Den digitale opplevelsen av selskaper betyr stadig mer for omdømmet. Og algoritmer betyr mye for hvordan gode digitale opplevelser skapes. Men hva er egentlig en algoritme?

En enkel definisjon av en algoritme er følgende: Det er et sett med operasjoner som – hvis de følges – gir et bestemt resultat. Antonsen forklarer det litt nærmere:

– «Algoritme» er et begrep som kan brukes på flere måter. Denne definisjonen er fin, men man også definere det mye mer presist, sier Roger Antonsen, og fortsetter:

– Nesten alt i vår hverdag er påvirket av algoritmer, selv om man kanskje ikke tenker på det som algoritmer. Det kan være alt fra maskiner som undersøker blodet ditt eller nettsider som kommer med film og -bokanbefalinger, til at man selv bruker algoritmer for å lage musikk eller annen kunst.

Matematisk filosofi


Som matematiker fascineres Antonsen av andre problemstillinger rundt algoritmer enn det vi kanskje gjør i kommunikasjonsbransjen:

– Ett spørsmål handler om grensene for hva det er mulig å gjøre med algoritmer. Kan vi for eksempel klare å lage en kunstig hjerne? Et annet spørsmål er hvor raske og effektive algoritmer det er mulig å lage. Dette er et spørsmål som fremdeles står ubesvart i vitenskapen.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.