Lederliv Podcast

Lederliv – rolige samtaler med kloke mennesker

Ambisjonen for podcasten Lederliv er å skape en inspirasjonskilde for alle som er interesserte i ledelse og kommunikasjon. Vi møter ledere for ulike virksomheter og lar dem dele sine tanker gjennom gode samtaler. Noen av lederne er kjente, noen er ukjente, alle er engasjerte.

Lederne intervjues av adm. direktør Ole Christian Apeland i kommunikasjonsbyrået Apeland, som har mer enn 30 års erfaring som leder og kommunikasjonsrådgiver for ledere.

Har du synspunkter eller tips, hører vi gjerne fra deg!