Fag 27.05.2024

Nytt utviklingsprogram for kommunikasjonsledere

Apeland og Kommunikasjonsforeningen tilbyr nå et kompetanseprogram for kommunikatører som vil lykkes bedre i arbeidet og jobbe tettere med sin toppleder.

Program «Fra rådgiver til betrodd partner» går over et halvt år, med fire heldagssamlinger. I løpet av programmet lærer deltakerne teknikker og et strategisk tankesett som løfter dem fra å være dyktige rådgivere til betrodde partnere.

Det er to av Apelands mest erfarne rådgivere, Gry Rohde Nordhus og Rolf Gjertviksten, som er ansvarlige for programmet.

– Bakgrunnen for programmet er blant annet en studie av topplederes forventning til kommunikasjonsfunksjonen. Vi snakket med 15 toppledere i store virksomheter, offentlige og private, og like mange kommunikasjonsdirektører. Oppsummeringen av ønsker og behov danner grunnlaget for utviklingsprogrammet, sier Gry Rohde Nordhus.

– I tillegg til innspill fra undersøkelsen og akademisk kunnskap, bruker vi selvsagt vår egen erfaring. Gry har mange år bak seg som kommunikasjonsdirektør, blant annet i Telenor, mens jeg har vært rådgiver for ledere i Apeland i nesten 30 år. I tillegg trekker vi inn eksterne ressurspersoner. I sum gir det oss gode forutsetninger for å løfte deltakerne, sier Rolf Gjertviksten.

Programmet passer for kommunikasjonsfolk som i dag er rådgivere for ledelsen, og som vil utvikle seg til verdifulle partnere for ledelsen. Blant temaene er virksomhetsforståelse, samfunnsforståelse, strategisk tenkning, samt politikk og taktikk.

Første samling for programmet er 12. juni. Les mer programmet og meld deg på hos Kommunikasjonsforeningen

Apeland og Kommunikasjonsforeningen har også et program for kommunikatører som vil gå fra fagekspert til rådgiver.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.