Johanne Eidsvold ledet arrangementet God kommunikasjon for frivillige organisasjoner. Foto: Lars Volden.

Arrangement, Nyhet 21.11.2022

Nyttig møte om kommunikasjon

Over 40 veldedige organisasjoner deltok da Apeland arrangerte gratis seminar i «God kommunikasjon».
– Jeg fikk flere a-ha-opplevelser, sier en av deltagerne.

Det var et fulltegnet seminar som ble arrangert i Apelands egne lokaler i Oslo. I løpet av to ettermiddags-timer svarte seks av Apelands rådgivere på spørsmål om kommunikasjonsstrategi, budskapsutvikling, sosiale medier, mediekontakt, podkast, film og kampanjeplanlegging.

Blant deltagerne var representanter fra organisasjoner som Norges speiderforbund, Vulvodyniforeningen, Erkeengler og Fontenehus Norge.

Både Signe Strålegård fra studentlaget til Fremtiden i våre hender og Ingrid Marvin fra foreningen Downs Syndrom Norge opplevde at de fikk gode råd om hvordan de kan kommunisere bedre med sine målgrupper.
– Jeg likte spesielt godt de praktiske eksemplene som vi fikk høre om, de ga meg noen a-ha-opplevelser, sier Strålegård.

Fra scenen fortalte rådgiverne blant annet om konkrete holdningskampanjer knyttet til mental helse, hvordan man sikrer gode medieoppslag og hvilke fallgruver som finnes i sosiale medier.

For Ingrid Marvin var det særlig nyttig å få en gjennomgang av hvordan man jobber frem en kommunikasjonsstrategi.
– Dette er noe vi jobber med hos oss akkurat nå, så jeg har notert ned alt som ble sagt, sier hun.

Brage Tangen Riis fra UngOrg, en paraplyorganisasjon for flere ungdomsforeninger, bet seg særlig merke i diskusjonen rundt kanalvalg.

– Dette er noe vi snakker mye om hos oss. Må man være i alle kanaler samtidig, og skal alt være digitalt? Jeg synes rådgiverne ga gode perspektiver på dette, sier han.

Apeland har flere ganger tidligere arrangert «God kommunikasjon» for veldedige organisasjoner – og opplever at det er noe organisasjonene setter pris på. Å skape engasjement er en av kjerneverdiene til Apeland. Gjennom «God kommunikasjon» ønsker man også å vise til et samfunnsengasjement flere kan dra nytte av.

– Vi får tilbakemeldinger fra deltagerne som sier de får god input fra seminaret. Flere sier også at de får konkrete svar på utfordringer de står overfor, sier daglig leder Ole Christian Apeland.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.