Helene Faannessen Raunehaug

Helene Faannessen Raunehaug
Kontakt

Helene er juniorrådgiver i Apeland. Hun jobber blant annet med tekstutvikling, innholdsutvikling og community management i sosiale medier, samt kommunikasjon rettet mot unge.

Helene har et årsstudium i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, samt bachelor i strategi og PR fra Westerdals/Høyskolen Kristiania.