Sjefredaktør i Altinget, Veslemøy Østrem, ledet debatten der NAV-sjefen Hans Christian Holte, Riksrevisjonens daglige leder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Apelands leder Ole Christian Apeland diskuterte hvorfor noen offentlige etater har bedre omdømme enn andre. Foto: Apeland.

Nyhet 26.10.2023

– Skusler ikke bort omdømmet på småtterier

Hvorfor har Riksrevisjonen et langt bedre omdømme enn NAV? Og får kommunikasjonsdirektøren i Utdanningsdirektoratet vondt i magen av et dårlig resultat?

Disse og flere andre spørsmål var gjenstand for diskusjon da Apeland arrangerte morgenseminar om offentlige etaters omdømme.

– Hva slags omdømme man har, handler i stor grad om opplevd kvalitet på tjenesten, mente Riksrevisjonens daglige leder, Karl Eirik Shjøtt-Pedersen. Hans virksomhet ligger høyt oppe på listen Traction Offentlig 2023 med godt omdømme, i motsetning til NAV, som har et svakt omdømme blant befolkningen.

Hvorfor er det slik?

– Det handler i stor grad om at vi forvalter et komplisert regelverk og hvordan vi møter folk, forklarte NAV-sjef Hans Christian Holte.
Samtidig betyr det å ha et godt omdømme at du ikke kan «skusle det bort på småtterier», forklarte Shjøtt-Pedersen.
– Skal vi bevare vår posisjon, må vi gå for de store spørsmålene; som klima og miljø og effektivisering av offentlige virksomheter, sa han.

Lærdom fra kriser

Til spørsmålet om kommunikasjonsdirektøren i Utdanningsdirektoratet får vondt i magen av et dårlig omdømme: Nei, det får hun ikke.
– Svaret er nei, jeg er glad for innsikten en slik måling gir oss, fordi den forteller noe om hva vi kan og bør jobbe videre med, sa Annelene Svingen.
Hun la heller ikke skjul på at Utdanningsdirektoratet fikk litt å jobbe med da den tekniske løsningen brøt sammen under vårens norsk-eksamen.
– En slik hendelse er alvorlig, og bidro til at vi mistet tillit på kort tid, sa hun.
Samtidig ga hendelsen den offentlige virksomheten mye læring og erfaring rundt kriseledelse.
– Vi hadde en leder som eide problemet fra første time, det var viktig for oss, sa Svingen.

Det var over 70 oppmøtte fra offentlige etater på morgenseminaret. Foto: Apeland.

Gode tilbakemeldinger

«En god start på dagen», «svært nyttig» og «hvorfor gjør vi ikke dette oftere» var noen av tilbakemeldingene fra de om lag 70 fremmøtte seminardeltagerne, alle representanter for ulike offentlige virksomheter. En stor andel kom fra de 30 etatene som er målt i Traction Offentlig. Foruten noen få jumboplasseringer, har de fleste av etatene et godt omdømme i befolkningen.

– Offentlige etater i Norge nyter stor tillit, mye nettopp fordi de er offentlige etater, og derfor er omdømme et bedre mål å styre etter enn bare tillit, poengterte Ole Christian Apeland. Han understreket også at kommunikasjonsfolk ikke bør fokusere for mye på medieomtale, sosiale medier og annen ekstern kommunikasjon, men heller bidra til å forandre organisasjonen ved å lytte til omgivelsene og drive frem endringer gjennom intern historiefortelling.
– Kommunikasjonsfunksjonen skal bidra til at strategien realiseres internt og oppleves eksternt, oppsummerte han.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.