I Apelands omdømmemåling «Traction Fylke» er det Oslo som kommer best ut. Foto: iStock.

Nyhet 22.12.2021

Viken har dårligst omdømme – Oslo har best

Fylkene Viken og Troms og Finnmark har dårligst omdømme blant sine innbyggere, mens Oslo og Trøndelag kommer best ut i en Traction-måling av omdømmet til alle landets fylker.

– Omdømmescoren viser i hvilken grad folk har tillit til og liker fylkeskommunen sin. Flere fylker kommer svakt ut, og det gjør samarbeidet med innbyggerne vanskeligere. Vi samarbeider ikke godt med virksomheter vi ikke stoler på og liker. Folk vil møte fylkeskommunen med skepsis, ikke med velvilje, sier Ole Christian Apeland, omdømmeekspert og administrerende direktør i Apeland.

I «Traction Fylke» har innbyggerne vurdert sitt eget fylke. Resultatet er omdømmescore, som viser i hvilken grad man har tillit til og liker administrasjonen i sitt fylke, og vurderinger av kvalitet i tjenester, utnyttelse av ressurser, innovasjon, ledelse, etikk og klimainnsats.

Det er kommunikasjonsbyrået Apeland som har hentet inn svar fra et representativt utvalg av befolkningen gjennom Norstat. 3300 respondenter har svart, med 300 respondenter per fylke.

Traction Fylke viser at Viken og Troms og Finnmark har dårligst omdømme, med henholdsvis 50 og 54 poeng på en 0-100-skala. Det er på linje med Facebook og McDonalds, to av landets minst likte bedrifter. Oslo og Trøndelag har best omdømme. Deres omdømmescore, 75 og 73, er på linje med bedrifter som SAS og IKEA.

Etter Oslo og Trøndelag kommer Rogaland (69), Agder (67), Nordland (66), Vestland (65) – alle med «godt omdømme» – og så Vestfold og Telemark (63), Innlandet (61) og Møre og Romsdal (59) – med «middels godt omdømme».

– Det er interessant å se at det er fylkene der sammenslåingene har skapt mest debatt, Viken og Troms og Finnmark, også har det dårligste omdømmet. Det gjør en reversering av sammenslåingene mer sannsynlig, og kanskje mer fornuftig. Hverken Viken eller Troms og Finnmark har lykkes med oppdraget sitt så langt. Hvis de skal vinne folks tillit, må disse fylkene gjøre betydelige endringer, sier Apeland.

Fylkene kommer generelt best ut på omdømmedriveren etikk, der folk vurderer deres verdier og holdninger. Svakest score får fylkene på spørsmålet om de utnytter sine ressurser på en god måte. Her oppfattes Trøndelag som best, mens Troms og Finnmark ligger i bunnen av listen.

De fleste fylker oppnår middels score på evne til å levere tjenester av høy kvalitet. Trøndelag og Oslo på topp med middels score. Troms og Finnmark, samt Viken får svak score.

– Fylkenes viktigste oppgave er å levere gode tjenester. Undersøkelsen viser store forskjeller i hvilken grad innbyggerne mener de lykkes. Oslo og Trøndelag scorer gjennomgående høyt på alle de målte parameterne, med Rogaland rett under. I Viken og Troms og Finnmark er misnøyen tydelig, sier Apeland.

Fylkene får også poeng for sin innsats for å løse klimaproblemene. Her ligger Oslo på topp med en score på 62, mens gjennomsnittet er 48.

FAKTA OM UNDERSØKELSEN
Apeland måler kontinuerlig omdømmet til Norges mest synlige bedrifter med måleverktøyet Traction. Traction Fylke er en spesialutgave av denne undersøkelsen, der 3 300 nordmenn har vurdert sitt fylke. 

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.