ALLTID OPPDATERT: Gjennom deltakelse på Digitalt forum, følger markedsansvarlig Siri Mjøsund i Energi Norge med på den siste utviklingen i sosiale og digitale medier. – Det bidrar til at jeg hele tiden har oversikten over nye kommunikasjonsmuligheter, sier Mjøsund.

Fag 05.04.2019

– Digitalt forum er enormt lærerikt

– Ved å delta på Digitalt forum får jeg nye ideer og tips til hvordan jeg kan gjøre markedsarbeidet på en mer engasjerende, verdifull og riktig måte, sier markedsansvarlig Siri Mjøsund i Energi Norge.

Mjøsund jobber til daglig med å markedsføre konferanser for Energi Norge. De to siste årene har hun deltatt på Apelands Digitalt forum. Gjennom forumet møter hun seks ganger i året en liten gruppe med digitale markedsførere fra andre bedrifter på fagsamlinger.

– Disse samlingene har gitt meg en unik mulighet til å diskutere og få innspill. Det gjør meg både tryggere og til enhver tid oppdatert på mitt markeds- og kommunikasjonsarbeid, forteller Mjøsund.

Lærer av eksperter og likesinnede


På samlingene innleder eksperter om aktuelle temaer innen digital kommunikasjon. Deltakerne får så anledning til å dele erfaring og ideer knyttet til temaet for samlingen og til å diskutere digitale utfordringer de møter i sin virksomhet. I tillegg gis det praktisk innføring i ulike digitale verktøy.

– Å være kreativ og finne innhold som engasjerer er ikke alltid så lett alene. Man blir ofte litt låst i tankegangen innenfor sin egen bransje og ser ikke alle kommunikasjonsmulighetene man kan spille på. Derfor er det utrolig befriende når jeg har vært på et møte i Digitalt forum, å komme hjem til kontoret med mange nye ideer og tips på hvordan jeg kan gjøre markedsarbeidet på en mer engasjerende, verdifull og riktig måte, sier Mjøsund.

Les mer om Digitalt Forum

Verdifull erfaringsutveksling


For Mjøsund er kombinasjonen av å lære av eksperter og utveksle digitale erfaringer med likesinnede optimal.

– Det har vært enormt lærerikt å ha to fagspesialister fra Apeland som både innleder hvert møte med den nyeste oppdateringen innen fagfeltet og som fungerer som ordstyrere. De er kunnskapsrike og oppdaterte på det nyeste innen digital kommunikasjon, trender og analyser, sier Mjøsund og legger til:

– Det er utrolig verdifullt å kunne diskutere og utveksle erfaringer med andre som jobber med kommunikasjon, men innenfor helt andre bransjer. De ser ofte noe helt annet enn deg selv og gir meg stadig nye ideer, forteller Mjøsund.

Lykkes med film i digitale kanaler


Mjøsund og hennes kollegaer i Energi Norge har blant annet hentet inspirasjon til å lage og bruke film mer effektivt i sine digitale kanaler.

– Vi fikk veldig gode innspill på hva som skal til for å lage gode filmer for digitale kanaler fra Apelands filmregissør. Nå er vi mye mer bevisst på å vise frem de ansatte som jobber her i Energi Norge, og vi bruker enkle filmer med ett tydelig budskap i forhåndspromotering av våre konferanser, sier Mjøsund.

Satsingen på film har gitt gode resultater.

– Filmene har nådd ut til flere, og vi har fått god respons på mange av videopostene vi har lagt ut. Digitalt forum har generelt gjort meg mye mer bevisst på at vi må lage innhold som engasjerer, ellers er det ikke noe vits i å legge ut verken filmer eller andre poster, sier Mjøsund.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Sett deg på listen.