BLE STUM: Peggy Brønn skal ha blitt svært glad – og målløs – da hun fikk vite om pristildelingen. Foto: Katrine Lunke.

Nyhet 12.10.2023

Hederspris til omdømmeekspert

– En stor oppmuntring for meg, sier Peggy Simcic Brønn, som er tildelt prisen «Distinguished Public Relations Scholar» for sitt banebrytende arbeid innen PR og kommunikasjonsfaget.

Peggy Simcic Brønn er professor emerita ved Handelshøyskolen BI, og har lang erfaring fra forskning og undervisning i PR og kommunikasjon.
Da Brønn kom til Norge på 1990-tallet, fantes det ingen forskningsbasert utdanning innen PR- og kommunikasjonsfaget. Det ønsket hun å gjøre noe med.
– Den gangen var det praktikere som utdannet praktikere. Siden da har jeg kjempet for å utvikle PR-utdanningen i Norge, sier Brønn.

Viktig brobygger
Ole Christian Apeland mener prisen til Peggy Brønn er på sin plass og vel fortjent.
– Hun har vært den viktigste brobyggeren mellom akademia og utøvere av kommunikasjonsfaget i Norge i mange år, og har i tillegg markert seg i det internasjonale fagmiljøet. Hennes arbeid rundt omdømmebygging og omdømmemåling har vært helt avgjørende i utviklingen av Traction, som i dag er den metoden de fremste virksomhetene i landet bruker i omdømmeanalyse, sier han.

Fremragende arbeid
Det er Den europeiske foreningen for utdanning og forskning innen PR (EUPRERA) som står bak tildelingen av prisen. EUPRERA organiserer 550 forskere og fagfolk innen strategisk kommunikasjon i 51 land. I sin begrunnelse skriver foreningen at Peggy Brønn har gitt viktige bidrag til forskning og utdanning innen PR som et samfunnsvitenskapelig fagfelt på internasjonalt nivå.
– Jeg ble helt stum da jeg fikk vite det. Dette er en stor honnør til meg, sier Brønn.
Hun var ikke selv til stede under utdelingen i Praha, men har i etterkant høstet lovord og ros fra både fjern og nær.
– Dette har vært en viktig oppmuntring, sier prisvinneren.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.