BEST SCORE: Kjetil Moen, administrerende direktør i Lånekassen mottar diplom for beste omdømme blant offentlige virksomheter, her sammen med Veslemøy Østrem, sjefredaktør i Altinget, og Ole Christian Apeland, administrerende direktør i Apeland. Foto: Anders Holm, Apeland.

Nyhet 14.08.2023

Høy tillit til offentlige virksomheter

Lånekassen kommer best ut i omdømmemålingen Traction Offentlig, der 30 etater og direktorater er vurdert. Bane NOR kommer dårligst ut.

«Studentenes egen bank», Lånekassen, er den eneste etaten som oppnår «svært godt omdømme» i undersøkelsen, som er et samarbeid mellom Apeland og den partipolitisk uavhengige nettavisen Altinget.

På de neste plassene følger Riksrevisjonen, Folkehelseinstituttet og Forbrukerrådet. Se hele listen under. Omdømmescoren viser i hvilken grad folk har tillit til, liker og er imponert over en virksomhet.

− Dette er en veldig hyggelig tilbakemelding til alle som jobber i Lånekassen. Utdanning har stor verdi for den enkelte og for samfunnet, og svært mange har studert med støtte fra Lånekassen. Vi er glade for at undersøkelsen viser at folk har tillit til at vi løser det viktige samfunnsoppdraget vårt på en god måte, sier administrerende direktør i Lånekassen, Kjetil Moen, til Altinget.

Traction Offentlig omfatter 30 etater som folk har et forhold til. Hver av dem er vurdert av minst 300 respondenter i Norstats panel i juli 2023. Sammenlignet med Traction Norge 2023, der 50 bedrifter er målt, er det ingen etater som har et så godt omdømme som de best likte bedriftene.

De fleste av de 30 ender i kategorien godt omdømme, noen har middels godt omdømme, og bare én etat har svakt omdømme: Bane NOR.

– Forsinkelser, upålitelig og ledelse er ord som går igjen når respondentene beskriver svakheter hos Bane NOR, sier Ole Christian Apeland, administrerende direktør i Apeland.

− Det er selvsagt ikke hyggelig at vi scorer lavt på omdømme. Samtidig er det ikke overraskende da vi har sett det samme på egne målinger. Bane NOR fikk en real smell i forbindelse med åpningen av Follobanen, i tillegg til at det har vært et krevende år for driftsstabilitet på jernbanen, sier konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk, til Altinget.

Bane NOR også den eneste etaten som havner i kategorien «dårlig» på omdømmedimensjonen ledelse.

− Vi jobber på for å vinne tilbake tilliten, men er forberedt på at det kan ta litt tid, da det er få «quick-fixes» på jernbanen, dessverre, fortsetter Bråtebæk.

Høy tillit
– Det er hyggelig å se at etatene generelt nyter høy tillit i befolkningen. Disse 30 etatene har en gjennomsnittlig omdømmescore på 69, som betyr godt omdømme. Vi ser også at de scorer godt på de viktige omdømmedriverne kvalitet og etikk. Men flere av dem bør jobbe mer med å vise at de utnytter ressursene sine godt, og at de bidrar i klimakampen, sier Ole Christian Apeland.

Synes du dette er et spennende tema? Meld deg på vårt frokostseminar Offentlige etaters tillit og omdømme den 25. oktober.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.