Kronikk 14.12.2019

Svaret er 47

Likestilling mellom kjønnene har vært et tema i arbeidslivet lenge. Er det på tide å også løfte opp aldersmangfold.

Vi vil ansette noen flere kommunikasjonsrådgivere i Apeland, og må definere hva vi skal se etter når vi lyser ut stillinger. Kompetanse er åpenbart, vi selger jo kunnskap. Men hva med mangfoldet? Kjønnsbalansen er god, vi har nesten like mange menn som kvinner. Det kan bli en utfordring fremover, fordi kommunikasjon tiltrekker flest kvinner, men det skal vi klare. Hva så med alder? Nå er gjennomsnittsalderen hos oss 43,8. Skal vi være fornøyd med det?

Dagens unge kommer inn i arbeidsmarkedet når de er rundt 24 år. Noen litt senere, hvis de tar mastergrad, men noen også litt før. Nedre aldersgrense for pensjon er nå 70 år, hvis vi ser bort fra noen overgangsregler. Utviklingen i levealder tilsier at pensjonsalderen vil bli hevet innen dagens unge er pensjonister, men hvis vi regner med 24 år inn og 70 år ut betyr det 46 år i arbeidslivet, med et midtpunkt etter 23 år i jobben. Da er man 47 år.

Douglas Adams hevdet i sin kjente bok «The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy» at svaret på alt er 42. Men for bedrifter med ambisjoner om mangfold, er svaret altså en snittalder på 47. Og det holder selvsagt ikke med en gjeng 47-åringer. Ansatte i 20- årene bør speiles med ansatte i 60- årene, og 30-noe bør balansere med 50-noe. Er man opptatt av likhet, bør det være like viktig å ha jevn aldersbalanse som jevn kjønnsbalanse.

Mitt inntrykk er at mange virksomheter ønsker å være yngre. Et «ungt miljø» trekkes ofte fram som en positiv egenskap ved en arbeidsplass, og hvis omstillinger skal skje, er det ofte de eldste som blir fristet ut. I bekjentskapskretsen ser jeg at de over 50 som leter etter ny jobb svært ofte havner bak yngre kandidater i køen. «Skal du ha ny jobb etter 50, må du enten kjenne noen, eller lage jobben selv», sa en oppgitt jobbsøker. Noen føler at de er i ferd med å «gå ut på dato» allerede før de har nådd karrierenes midtpunkt ved 47!

Stortinget har en offisiell aldersstatistikk. Den viser at dagens representanter i gjennomsnitt var 46,1 år da de møttes i 2017. Gjennomsnittsalderen går nedover, og dette er det yngste stortinget vi har hatt. Går vi tilbake til 1961, var snittalderen på 53,8. 16 av 18 storting fra 1900 til 1965 hadde snittalder over 50, mens alle de 13 etter 1965 har ligget under. Stortinget har ikke øvre aldersgrense, og skal speile hele folket, så det bør være et mål å få gjennomsnittsalderen på representantene opp.

Jeg kjenner ikke til noen aldersstatistikk for bedrifter. Lov om årsregnskap pålegger oss å redegjøre for likestilling mellom kjønnene gjennom årsberetningen, men den sier ikke noe om alder. Er det på tide å kreve at beretningen tallfester aldersmangfold? Det ville gi verdifull kunnskap om tilstanden i ulike virksomheter og bransjer, og kunne blant annet bidratt til mer kunnskap om verdien av aldersmangfold.

Vi har i de senere årene hatt mye oppmerksomhet og debatt rundt likestilling mellom kjønn, rasediskriminering og seksuell trakassering i arbeidslivet. Erfaringen er at oppmerksomhet fører til ny kunnskap, nye diskusjoner, nye holdninger og ny adferd. Jeg tenker vi bør løfte oppmerksomheten om aldersmangfold, og at virksomheter bør sette sin ære i å både rekruttere unge og holde eldre i arbeid til de er både 70 og mer. Det betyr mye for samfunnet vårt.

Det kan være mange grunner til å velge yngre kandidater fremfor eldre. De har fersk kunnskap, de er enkle å forme og de krever ofte lavere lønn enn de eldre. De eldre har på sin side mer erfaring og større nettverk. Kanskje er de verdt den ekstra lønnskostnaden, eller kanskje bør det bli vanligere at lønnen går litt ned mot slutten av karrieren. Det er jo ikke gitt at vår produktivitet har lineær vekst fra 24 til 70.

Kampen for likestilling mellom kjønnene har tatt oss langt. Snart er vi forhåpentligvis i mål. Aldersmangfold bør være den neste kampen. Du kan starte den på din arbeidsplass i dag. Hvordan er spredningen, og hvor langt er dere fra det magiske tallet 47?

(Publisert i Dagens Næringsliv 14.12.19)

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Sett deg på listen.