Øving med TV-kamera er ofte en del av våre kriseøvelser.

God krisekommunikasjon beskytter omdømmet

Ved en krise kan tillit som er bygget opp over mange år, rives ned på kort tid. Apeland har lang erfaring med krisekommunikasjon, og vet hvordan et godt omdømme kan beskyttes.

Kriser kommer i mange former. Det kan være dramatiske hendelser som brann, flom, drap eller datainnbrudd, eller mer snikende problemer som underslag, produktfeil eller uetisk oppførsel i virksomheten. Fellestrekket er at krisen og håndteringen av den setter virksomhetens omdømme i fare.

Ingen angrer på en god kriseøvelse

Den beste måten å håndtere en krise på, er å forhindre at den oppstår. Den nest beste er å være forberedt. Vi har lang erfaring med både kriseforebygging, utvikling av krisekommunikasjonsplaner og trening på krisekommunikasjon.

Hjelp når det gjelder

Når en krise rammer, er vi tilgjengelige hele døgnet som rådgivere, samtalepartnere og praktiske hjelpere. Vi har erfaring fra mange slags kriser, både akutte hendelser og problemer som har vart i mange år.

Slukk brannen tidlig

Vår erfaring er at valg som gjøres i en tidlig fase, kan få store konsekvenser for hvordan situasjonen utvikler seg. Vi anbefaler derfor å ta en samtale med oss eller andre rådgivere med en gang man aner at en situasjon kan utvikle seg til en krise.

Krise eller kriseøvelse?

Rolf Gjertviksten er vår kontakt for krisekommunikasjon. Dersom Rolf ikke er tilgjengelig, ring Ole Christian Apeland på 90 50 60 10.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.