Finn.no topper Apelands omdømmemåling Traction Norge 2023. Adm. dir. Eddie Sjølie mottok det synlige beviset fra Miriam G. Edvardsen i Apelands analysegruppe.

Omdømme- og merkevarebygging gir økt konkurransekraft

Godt omdømme og sterke merkevarer gir konkurransekraft. Apeland er eksperter på omdømme- og merkevarebygging.

Omdømme og merkevarer henger sammen, men er ikke det samme. Vi jobber med begge deler, hver for seg eller samlet.

Hva er omdømme?

Omdømmet er det samlede inntrykket av en virksomhet. Det rommer altså oppfatningen av produkter, ledelse, arbeidsmiljø, innovasjon, etikk, klimabelastning og mye mer.

Omdømmet påvirker relasjonen til alle som virksomheten forholder seg til, som kunder, ansatte, potensielle ansatte, naboer, myndigheter og mange flere grupper.

Vinmonopolet, TINE og NRK er eksempler på selskaper med godt omdømme.

Hva er merkevarer?

Merkevarer er varer og tjenester som selges under registrerte navn, ofte med et tydelig visuelt uttrykk, og som gir kunden et tydelig sett av assosiasjoner og gjerne et opplevd løfte.

Merkevarer er vanligvis innrettet mot en klart definert kundegruppe, eller en spesiell situasjon.

Stabburet Leverpostei, Norvegia og Farris er eksempler på sterke, norske merkevarer.

Hvor viktig er omdømme og merkevarer?

Vi mennesker vil helst forholde oss til virksomheter vi liker og stoler på, og vi vil helst kjøpe varer og tjenester vi kjenner og som har egenskaper vi liker og trenger.

En virksomhets omdømme skaper tillit hos omgivelsene, mens gode merkevarer oppfattes som gode tilbud. Virksomheter med bedre tillit og tilbud enn konkurrentene vil få suksess.

Hvordan bygges et godt omdømme?

«Gjør det som er riktig, og la det bli gjort kjent», sa Ole Christian Apelands far da han lanserte Norges første bok om PR i 1960.

Dette er fortsatt en god oppsummering av hvordan et godt omdømme skapes. Hele organisasjonen må oppføre seg slik det oppfattes som riktig av omgivelsene, og det gode som gjøres må gjøres kjent.

Vi i Apeland hjelper virksomheter å gjøre det rette, og å gjøre det kjent. Vår styrke er lang erfaring med strategisk historiefortelling i alle kanaler, gode analyser og et blikk fra utsiden.

Hvordan bygges sterke merkevarer?

En sterk merkevare er et produkt eller en tjeneste som gjør en god jobb for kunden. For å oppnå det, kreves en klar forståelse av hvem kunden er og hvilken jobb merkevaren skal gjøre.

Vi hjelper våre kunder å forstå markedet, og bidrar til klare merkevarestrategier som formulerer hva som skal gjøres for hvem, og hvordan det skal fortelles. Navn og slagord er også oppgaver vi trives med.

Når strategien er på plass, handler god merkevarebygging om langsiktig og konsistent historiefortelling gjennom reklame og andre kanaler.

For virksomheter som selger varer eller tjenester under samme navn som virksomheten, blir omdømmet og merkevaren knyttet tett til hverandre, men de blir fortsatt ikke det samme.

Hvordan måle omdømme og merkevarer?

Omdømme- og merkevareundersøkelser er avgjørende for å arbeide målrettet med kommunikasjon og markedsføring.

Skal man endre noens oppfatning av noe, må man først vite hva de vet, tenker og føler. Det er grunnlaget for god kommunikasjon.

Det beste er å måle løpende, gjennom spørreundersøkelser der et fast antall mennesker i målgruppene svarer hver måned. Da kan man se om kommunikasjonstiltak oppfattes og gir effekt.

Apeland har utviklet Traction, som brukes av mange av landets ledende bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter til å måle og analysere omdømmet. Traction brukes også til måling av merkevarer.

Hvorfor velge Apeland?

Apeland velges ofte av virksomheter som vil styrke omdømmet eller merkevarene fordi vi har lang erfaring, er gode til å analysere, har solid strategisk kompetanse og behersker alle kommunikasjonskanaler. Mange legger også vekt på anbefalinger fra fornøyde kunder.

Velkommen til en kaffeprat

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Ta kontakt med en av våre rådgiver for en uforpliktende prat.

Motta nyhetsbrev fra Apeland

Noen få ganger i året sender vi ut nyheter og informasjon om seminarer og fagdager. Meld deg på listen.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.